Z wielkim smutkiem żegnamy Prof. dr. hab. n. med. Zygmunta Sadowskiego

2018-02-02


Z wielkim smutkiem żegnamy
Prof. dr. hab. n. med. Zygmunta Sadowskiego
Nestora polskich kardiologów,
Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Laureata medalu honorowego Sekcji Rytmu Serca PTK im. prof. Stopczyka,
wieloletniego Dyrektora Instytutu Kardiologii w Warszawie i Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii,
Seniora Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej,
wieloletniego pracownika naukowego Akademii Medycznej w Warszawie.Profesor Zygmunt Sadowski był wielkim autorytetem i ekspertem międzynarodowym, naukowcem zaangażowanym w najważniejsze światowe projekty badawcze.
Był nauczycielem i wzorem dla wielu pokoleń studentów i lekarzy.
Miał wielkie zasługi dla rozwoju nowoczesnej polskiej kardiologii - jako Współtwórca i Koordynator Narodowego Programu Ochrony Serca zainicjował powstanie oraz wspierał rozwój sieci oddziałów kardiologicznych, ośrodków elektroterapii i pracowni hemodynamicznych w Polsce.


Cześć Jego pamięci!
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne