Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK – grant naukowy Servier

2018-03-21
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy PTK 2018 pod patronatem firmy Servier przeznaczony na realizację projektu badawczego z zakresu kardiologii – Regulamin konkursu w załączeniu. Aplikacje należy składać na formularzu załączonym do zawiadomienia - Załącznik nr 1. Czas realizacji Grantu wynosi dwa lata. Formularz sprawozdania stanowi Załącznik nr 2 .

Deadline składania wniosków upływa 30 kwietnia br.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego