Nadzywczajne Walne Zgromadzenie PTK, 18 maja br. w Krakowie

2018-04-09
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


informuje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie w dniu 18 maja 2018 r. w miejscu obrad 81 Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego/ X Konferencji „Kardiologii Polskiej”

Teatr im. Juliusza Słowackiego, Plac Św. Ducha w Krakowie


I termin godz. 11:15
II termin godz. 18:00Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Powołanie Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK
3. Przyjęcie Protokołu ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK w Katowicach w dniu 21 września 2017
4. Głosowanie nad nadaniem Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2018
5. Wolne wnioski
6. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK