Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK - granty na Kongres ESC 2018

2018-05-07
Komisja Nauki i Grantów ZG PTK uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyjazdu na Kongres ESC 2018 w Monachium dla pierwszych autorów przyjętych prac oryginalnych. Wysokość refundacji – max. do 6000 zł., ostateczna kwota zostanie ustalona po zamknięciu listy zgłoszeń.
Deadline zgłaszania wniosków upływa 31 maja br.
Wnioski prosimy przesyłać na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl

Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Załączniki:

1. Regulamin grantów wyjazdowych
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu
3. Wniosek o przyznanie dofinansowania na wyjazd na konferencje z listy głównej PTK

Uwaga:


Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przypomina, że zmieniły się zasady opodatkowania refundowanych kwot na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Opłata za uczestnictwo w konferencji (kongresie) nie jest należnością za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, objętą zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że obowiązkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego będzie wystawienie PIT-8C na wielkość zrefundowanej opłaty rejestracyjnej, a obowiązkiem grantobiorcy będzie opodatkowanie tej należności w rocznym zeznaniu podatkowym.