Prof. Dariusz Dudek Prezydentem Elektem EAPCI ESC

2018-05-28
Profesor Dariusz Dudek został wybrany Prezydentem Elektem Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest pierwszym Polakiem, który będzie pełnił tę funkcję.

Ogłoszenie wyników głosowania odbyło się 22 maja br. w paryskim Palais des Congrès podczas dorocznych warsztatów EuroPCR. Zgłoszonych kandydatów oceniano przez pryzmat ich dorobku naukowego i operatorskiego, dotychczasowej działalności w ramach organizacji oraz propozycji programowej.

Prof. Dariusz Dudek kadencję obejmie w 2020 r., zastępując wówczas prof. Andreasa Baumbacha, który swoją prezydenturę rozpoczął w 2018 roku. Od dziś przez najbliższe dwa lata Polak będzie pełnił urząd Prezydenta-Elekta, a po zakończeniu swojej kadencji w 2022, przez kolejne 2 lata do 2024 roku nadzorować będzie prace kolejnych prezydentów organizacji.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótką fotorelacją oraz filmem po ogłoszeniu wyników (do obejrzenia tutaj).