Decyzja o przyznaniu grantów wyjazdowych na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Monachium 25 – 29.08.2018 r.

2018-06-22
Komisja Nauki i Grantów ZG PTK, przy akceptacji Zarządu Głównego PTK, podjęła decyzję o przyznaniu grantów wyjazdowych na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Monachium w dniach 25-29.08.18, następującym członkom Towarzystwa:
1. Bielecka-Dąbrowa Agata
2. Brzostowicz Tomasz
3. Dzięgała Magdalena
4. Futyma Piotr
5. Guzik Bartłomiej
6. Januszek Rafał
7. Kapłon-Cieślicka Agnieszka
8. Kasztura Monika
9. Kobak Kamil
10. Magoń Wojciech
11. Majos Ewa
12. Marcinkiewicz-Siemion Marta
13. Młynarska Agnieszka
14. Płatek Anna E.
15. Polewczyk Anna
16. Rakowski Tomasz
17. Siudak Zbigniew
18. Skowrońska Marta
19. Sławek-Szmyt Sylwia
20. Stępień-Wojno Małgorzata
21. Styczkiewicz Katarzyna
22. Telec Wojciech
23. Wierzbowska-Drabik Karina
24. Zandecki Łukasz
25. Zyśko Dorota

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego