Zgłaszanie wniosków do Nagrody Naukowej i Nagrody za Publikację Naukową w roku 2018

2019-01-24
Komisja Nagród PTK informuje o możliwości zgłaszania wniosków do Nagrody Naukowej i Nagrody za Publikację Naukową w roku 2018.
Termin zgłaszania wniosków upływa w dniu 10 marca 2019 roku.
Zasady zgłaszania wniosków znajdują się w Regulaminie Działania Komisji Nagród wraz z załącznikami.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec
Przewodniczący Komisji Nagród PTK
Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej
Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego
Ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
E-mail: lipiec@ptkardio.pl