Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2019-05-07
Szanowni Państwo!

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się ze stanem finansów PTK zdecydował o odłożeniu do przyszłej kadencji decyzji o ewentualnej realizacji inicjatywy „100 grantów na Kongres ESC”.

Z wyrazami szacunku,
Prof. Piotr Ponikowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego