European database on Catheter Directed Treatment of Pulmonary Embolism (EuroPE-CDT)

2019-06-04
Koleżanki i Koledzy,
serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej inicjatywie badawczej „European database on Catheter Directed Treatment of Pulmonary Embolism (EuroPE-CDT)” zainicjowanej i wspieranej przez Grupę Roboczą Krążenia Płucnego i Czynności Prawej Komory, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego agresywne leczenie tj. tromboliza lub embolektomia jest zalecana u niestabilnych hemodynamicznie chorych z ostrą zatorowością płucną. Ponadto takie postepowanie należy rozważyć u początkowo stabilnych chorych, których stan pogarsza się pomimo początkowej antykoagulacji. Niestety prawie połowa chorych wymagających agresywnego leczenia nie otrzymuje go z powodu wysokiego ryzyka krwawień lub braku szybkiej dostępności do embolektomii chirurgicznej.

Dynamiczny rozwój kardiologii interwencyjnej sprawił, że przezskórna embolektomia stała się realną opcją terapeutyczną i coraz częściej jest stosowana również w polskich ośrodkach. Do zabiegów embolektomii stosowne są różne systemy m.in. z zastosowaniem miejscowej trombolizy, ultradźwięków lub różnych sposobów rozkawałkowania i usuwania skrzeplin z krążenia płucnego. Do tej pory opublikowano jedynie nieliczne badania randomizowane dotyczące embolektomii przezskórnej i nadal brakuje europejskich danych „real life”. Jesteśmy przekonani, że należy podsumować europejskie doświadczenia.

Główne cele EuroPE-CDT to ocena stosowanych metod embolektomii przezskórnej, jej skuteczność i bezpieczeństwo.

Zanonimizowane dane chorych z zatorowością płucną leczonych embolektomią przezskórną zostaną zgromadzone w internetowej bazie danych, która gwarantuje ich bezpieczeństwo. Zamierzamy ocenić jedynie podstawowe dane kliniczne, w tym ciężkość zatorowości płucnej, samą procedurę embolektomii i jej krótkoterminowy wynik. Badanie uzyskało pozytywną opinię komisji bioetycznej.
Prosimy o wpisywanie danych chorych już leczonych (cześć retrospektywna badania), jak i kolejnych nowo leczonych pacjentów (cześć prospektywna). Podobnie jak w przepadku bazy RiHTER (Right Heart Thrombi European Registry) najbardziej aktywnej ośrodki zostaną zaproszone do współautorstwa przyszłych publikacji.

Baza danych dostępna jest pod adresem www.europe-cdt.wum.edu.pl. Tam również znajduje się krótki formularz rejestracyjny. W przypadku pytań prosimy kontaktować się mailowo europe-cdt@wum.edu.pl .

Komitet organizacyjny EuroPE-CDT Piotr Pruszczyk, Polska piotr.pruszczyk@wum.edu.pl; Stavros Konstantinides, Niemcy ; Nicolas Meneveau, Francja; David Jimenez, Hiszpania; Miguel Ángel De Gregorio, Hiszpania; Marek Roik, Polska; Mateusz Jermakow, Polska. Koordynator badania m.jermak@gmail.com

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. Piotr Pruszczyk, FESC,
Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej “Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function”.

EuroPE-CDT zaproszenie.pdf