Komunikat Komisji Wyborczej PTK

2019-06-19
Warszawa, 19.06.2019 r.

Komunikat Komisji Wyborczej PTK

W dniu 19.06.2019 r. odbyło się w Warszawie w siedzibie PTK przy ul. Stawki 3A spotkanie członków Komisji Wyborczej w składzie: dr hab. Stanisław Bartuś i dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk w celu sprawdzenia i odnotowania zgłoszeń kandydatów, które napłynęły do dnia 19.06.2019 r. w związku z wyborami do struktur Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2019-2021.

Komisja Wyborcza zarejestrowała zgłoszenia dwóch kandydatur do pełnienia funkcji Prezesa-Elekta PTK, które zostaną poddane głosowaniu na Walnym Zebraniu Delegatów PTK w Katowicach w dniu 25.09.2019 r.

Nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej:

1. Prof. Piotr Jankowski
Kandydat uzyskał poparcie:
- Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
- Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
- Oddziału Łódzkiego PTK
- Oddziału Lubelskiego PTK
- Oddziału Bydgoskiego PTK

2. Prof. Przemysław Mitkowski
Kandydat uzyskał poparcie:
- Zarządu Głównego PTK
- Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
- Sekcji Echokardiografii PTK
- Oddziału Poznańskiego PTK

W trakcie spotkania stwierdzono zgłoszenia następujących osób do wyłonienia w drodze II trybu wyborczego do Zarządu Głównego PTK na dzień 19.06.2019r. Ostateczna lista czterech osób, które wejdą do Zarządu Głównego PTK zostanie ogłoszona po wpłynięciu wszystkich protokołów Walnych Zgromadzeń Sekcji i Asocjacji PTK.

1. Prof. Piotr Lipiec
2. Prof. Wojciech Wojakowski
3. Prof. Maciej Sterliński
4. Prof. Małgorzata Kurpesa
5. Dr hab. Marek Gierlotka
6. Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj

Komisja ustaliła także listę zgłoszonych kandydatur do struktur PTK w kadencji 2019-2021, które zostaną poddane głosowaniu podczas Walnego Zebrania Delegatów PTK w Katowicach w dniu 25.09.2019 r.
Lista Kandydatów (nazwiska w porządku alfabetycznym) zgłoszonych do:

- Zarządu Głównego:
1. Prof. Rafał Dąbrowski
2. Prof. Tomasz Hirnle
3. Dr. hab. Oskar Kowalski
4. Dr hab. Jacek Legutko
5. Prof. Piotr Lipiec

- Komisji Rewizyjnej:
1. Prof. Zbigniew Gąsior
2. Prof. Karol Kamiński
3. Prof. Andrzej Ochała

- Komisji Wyborczej:
1. Dr med. Jacek Bil
2. Dr hab. Wiktor Kuliczkowski

- Komisji Nagród:
1. Dr hab. Krzysztof Milewski
2. Dr hab. Agnieszka Tycińska

W imieniu Komisji Wyborczej PTK w kadencji 2017-2019,

dr hab. n med. Anna Tomaszuk-Kazberuk , Sekretarz
dr hab. n med. Stanisław Bartuś . Przewodniczący.

Program kandydatówvv

test