III Komunikat Komisji Wyborczej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2019-08-27
III Komunikat Komisji Wyborczej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Warszawa, 27.08.2019 r.

Komunikat Komisji Wyborczej PTK

W dniu 27.08.2019 r. odbyło się w Warszawie w siedzibie PTK przy ul. Stawki 3A kolejne spotkanie członków Komisji Wyborczej w składzie dr hab. Stanisław Bartuś, dr Agnieszka Serafin i dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk, w celu sprawdzenia i odnotowania zgłoszeń Kandydatów, które napłynęły do dnia 27.08.2019 r. w związku z wyborami do Struktur Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Komisja Wyborcza zarejestrowała zgłoszenia dwóch kandydatur do pełnienia funkcji Prezesa-Elekta PTK, które zostaną poddane głosowaniu na Walnym Zebraniu Delegatów PTK w Katowicach w dniu 25.09.2019 r.
Nazwiska Kandydatów w kolejności alfabetycznej:

1. Prof. Piotr Jankowski

Kandydat uzyskał poparcie:
- Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
- Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
- Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK
- Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK
- Sekcji Chorób Serca u Kobiet PTK
- Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK
- Sekcji Kardiologii Sportowej PTK
- „Klubu 30” PTK
- Sekcji Krążenia Płucnego PTK
- Sekcji Niewydolności Serca PTK
- Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK
- Oddziału Lubelskiego PTK
- Oddziału Krakowskiego PTK

2. Prof. Przemysław Mitkowski

Kandydat uzyskał poparcie:
- Zarządu Głównego PTK
- Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
- Sekcji Echokardiografii PTK
- Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
- Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK
- Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK
- Sekcji Kardiochirurgii PTK
- Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK
- Sekcji Rytmu Serca PTK
- Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej
- Oddziału Poznańskiego PTK
- Oddziału Katowickiego PTK
- Oddziału Opolskiego PTK
- Oddziału Białostockiego PTK

Obu kandydatów popiera:
- Sekcja Wad Zastawkowych Serca PTK
- Oddział Warszawski PTK
- Oddział Gdański PTK
- Oddział Łódzki PTK
- Odział Bydgoski PTK
- Oddział Podkarpacki PTK

W trakcie spotkania ustalono listę 4 osób wchodzących do Zarządu Głównego PTK w drodze II trybu wyborczego:

1. Prof. Piotr Lipiec
2. Prof. Wojciech Wojakowski
3. Prof. Maciej Sterliński
4. Prof. Małgorzata Kurpesa


Komisja ustaliła także listę zgłoszonych kandydatur do struktur PTK, które zostaną poddane głosowaniu podczas Walnego Zebrania Delegatów PTK w Katowicach w dniu 25.09.2019 r.
Lista Kandydatów zgłoszonych do Zarządu Głównego: (nazwiska w porządku alfabetycznym):

1. Dr. Marcin Barylski
2. Prof. dr hab. Jacek Białkowski
3. Prof. Rafał Dąbrowski
4. Dr hab. Marek Gierlotka
5. Dr hab. Maciej Haberka
6. Prof. Tomasz Hirnle
7. Dr. hab. Oskar Kowalski
8. Dr hab. Jacek Legutko
9. Dr n. med. Błażej Michalski
10. Dr hab. Piotr Musiałek
11. Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj


Ponadto do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury, które zostaną poddane głosowaniu na Walnym Zebraniu Delegatów PTK w Katowicach w dniu 25.09.2019 r

1. Prof. dr hab. Danuta Czarnecka
2.Prof. Zbigniew Gąsior
3. Prof. Karol Kamiński
4. Prof. Jarosław Kasprzak
5. Prof. Andrzej Ochała
6. dr. hab. Krzysztof Szydło
7. Prof. Andrzej Wysokiński

Do Komisji Wyborczej zgłoszono następujące kandydatury, które zostaną poddane głosowaniu na Walnym Zebraniu Delegatów PTK w Katowicach w dniu 25.09.2019 r.

1. Dr med. Jacek Bil
2. Dr. n. med. Artur Filipecki
3. Dr hab. Wiktor Kuliczkowski
4. Prof. dr hab. Anna Tomaszuk – Kazberuk

Do Komisji Nagród zgłoszono następujące kandydatury, które zostaną poddane głosowaniu na Walnym Zebraniu Delegatów PTK w Katowicach w dniu 25.09.2019 r

1. Dr hab. Krzysztof Milewski
2. Dr hab. Agnieszka Tycińska
3. Prof. Jerzy Krzysztof Wranicz
4. Prof. dr hab. Krzysztof Żmudka

W imieniu Komisji Wyborczej

dr hab. n med. Stanisław Bartuś (Przewodniczący)
dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk (Sekretarz Komisji)
dr n. med. Agnieszka Serafin (Członek Komisji)