Konkurs ofert na działania medialne omawiające problematykę zaburzeń rytmu serca i ich leczenia oraz promowanie wizerunku marki Sekcja Rytmu Serca (SRS) PTK

2019-09-06
Konkurs ofert na działania medialne omawiające problematykę zaburzeń rytmu serca i ich leczenia oraz promowanie wizerunku marki Sekcja Rytmu Serca (SRS) PTK

Zakres działań:

1. Opracowanie strategii komunikacji i przygotowanie harmonogramu działań na każdy miesiąc oraz bieżące reagowanie na aktualną sytuację;
2. Opracowanie strategii PR i działań wspierających SRS PTK (m.in współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, innymi ważnymi podmiotami dla SRS PTK);
3. Przeprowadzanie wywiadów z kluczowymi dla SRS PTK osobami, spisywanie ich, tworzenie informacji prasowych (news) oraz artykułów prasowych na potrzeby mediów oraz kanałów SRS (strona www oraz profil na FB) – konieczne określenie liczby wywiadów tworzących podstawę informacyjną dla publikacji;
4. Promocję w mediach – współpraca z dziennikarzami (prasa, radio, TV, Internet);
5. Doradztwo wizerunkowe;
6. Organizacja (oraz nadzór) konferencji prasowych w ilości wybranej przez zleceniodawcę;
7. Przygotowywanie komunikatów informacyjno-promocyjnych dla partnerów oraz na potrzeby publikacji internetowych i prasowych;
8. Przygotowanie podsumowań, raportów z działań, ofert partnerskich i sponsorskich dla projektów medialnych, które mogą być realizowane przez SRS PTK (np. na kampanię społeczną);
9. Prowadzenie biura prasowego SRS PTK i rzecznictwo prasowe (w zależności od potrzeb);
10. Obsługę w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube);
11. Przygotowanie koncepcji sesji zdjęciowych na potrzeby materiałów prasowych (kluczowe osoby, zabiegi);
13. Wsparcie PR istotnych dla SRS PTK wydarzeń naukowych;
14. Współpraca ze środowiskiem kardiologicznym i środowiskami/stowarzyszeniami Pacjentów;
15. Konieczna dyspozycyjność telefoniczna i mailowa dla dziennikarzy.

Czas umowy: od 01.10.2019 do 30.09.2021

Oferty pisemne, zawierające deklarację współpracy w ww. zakresach, proponowany koszt usług, dotychczasowe doświadczenie oraz najważniejsze dotychczasowe wyniki w zakresie działań medialnych, prosimy składać na adres:


1. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa
z dopiskiem Konkurs ofert na działania medialne SRS PTK

2. Oraz w formie elektronicznej na adresy mailowe: msterlinski@poczta.onet.pl; beatal@ptkardio.pl

Termin składania ofert: 20 września 2019 roku, godz. 16.00