Opinia Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w sprawie kryterium refundacyjnego dla SGLT2-Inh

2019-11-19

Opinia Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w sprawie kryterium refundacyjnego dla SGLT2-Inh

W odpowiedzi na liczne pytania  środowiska lekarskiego i pacjenckiego skierowane do  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczące wyjaśnienia definicji potwierdzonej choroby sercowo-naczyniowej obecnej w  zapisie refundacyjnym dla inhibitorow SGLT2 w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2019 r., w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, brzmiącego: "Cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8 % oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

 1. potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa,
  lub
 2. uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię,
  lub
 3. obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej
  (wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet):
  - dyslipidemia,
  - nadciśnienie tętnicze,
  - palenie tytoniu,
  - otyłość,

wyjaśniamy, iż  przez potwierdzoną chorobę sercowo-naczyniową należy rozumieć :
1. przebyty zawał serca;
2. przewlekły zespół wieńcowy (dusznica bolesna stabilna);
3. niestabilną dusznicę bolesną;
4. przebyty udar mózgu;
5. przebyty zabieg/operacja rewaskularyzacji tętnic wieńcowych, tętnic kończyn dolnych, tętnic nerkowych, tętnic dogłowowych, tętnic wewnątrzmózgowych lub aorty;
6. niewydolność serca w klasie NYHA II-IV;
7. nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowym / przerostem lewej komory.

 

Prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak                               Prof. dr hab. med. Adam Witkowski

    Konsultant Krajowy ds. Kardiologii                             Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Opinia Konsultanta Krajowego i Prezesa PTK