Porozumienie nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam suplementów diety

2019-11-27

25 listopada 2019 r., w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam suplementów diety.

Akt ten zwieńczył półtoraroczny okres prac nad kształtem regulacji, których celem było wypracowanie kompromisu możliwego do przyjęcia przez wszystkich uczestników rynku oraz organów państwowych, odpowiedzialnych za sferę reklam suplementów diety. Istotą samoregulacji jest powszechne przyjęcie zapisów, których stosowanie zapewni z jednej strony dostęp użytkowników do rzetelnej informacji o korzystnym, wspomagającym funkcje organizmu działaniu suplementów, z drugiej natomiast, w jeszcze większym niż dotychczas stopniu zabezpieczy widzów przed natarczywością przekazu reklamowego.

Dokument przygotowali wspólnie nadawcy telewizyjni prowadzący działalność reklamową na rzecz kanałów własnych i reprezentowanych (Telewizja Polsat, Telewizja Polska, Telewizja TVN) oraz organizacje zrzeszające producentów suplementów diety (PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, Polski Związek Producentów Przemysłu Farmaceutycznego PZPPF).

Samoregulacja ma wejść w życie od 1 grudnia 2019 roku i dotyczyć będzie wszystkich reklam suplementów diety emitowanych od 1 stycznia 2020 r.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w lutym br. wystosowało otwarty apel o aktywne włączenie się w działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie pojawianiu się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji dotyczących profilaktyki i leczenia chorób serca i naczyń.

Do zajęcia stanowiska w tej sprawie skłoniły PTK niepokojące sygnały wskazujące na szybkie rozpowszechnianie się niesprawdzonych lub wręcz błędnych opinii na temat rozwoju miażdżycy i występowania jej głównych powikłań, w tym m.in. zawału serca i udaru mózgu. Przykładem takich zagrożeń były coraz częściej rozpowszechniane informacje podważające rolę cholesterolu w patogenezie miażdżycy. Mogły one przyczyniać się do obniżenia efektywności kampanii promujących zdrowy styl życia, do przerywania terapii przez pacjentów oraz do podważania zaufania do współczesnej nauki, która nie ma wątpliwości co do przyczynowego związku między stężeniem cholesterolu we krwi, a ryzykiem występowania zawału serca, udaru mózgu oraz długością życia.

Jako towarzystwo naukowe stoimy na stanowisku, że społeczeństwo ma prawo do wiarygodnej  i naukowo potwierdzonej informacji. Tylko rzetelna wiedza sprzyja współodpowiedzialności za własne zdrowie i pozwala dokonywać świadomych prozdrowotnych wyborów. Dlatego też Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wyraża uznanie dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za stworzenie płaszczyzny dialogu oraz wypracowanie i podpisanie Porozumienia nadawców telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania reklam suplementów diety. Uporządkowanie komunikacji marketingowej i przekazu reklamowego, kierowanych do polskiego społeczeństwa, nie pozostanie bez wpływu na kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wspiera wszelkie inicjatywy zmierzające do poprawy stanu zdrowia Polaków, zarówno w obszarze chorób układu sercowo-naczyniowego, jak i innych chorób cywilizacyjnych – deklaruje profesor Marcin Grabowski, Rzecznik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.