Powołanie Zespołu ds. Narodowego Programu Zdrowego Serca i Naczyń

2020-02-10

W dniu 6 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanego Zespołu dla opracowania założeń i wdrożenia "Narodowego Programu Zdrowego Serca i Naczyń". W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: prof. Adam Witkowski, Prezes PTK i prof. Przemysław Mitkowski, Prezes-Elekt PTK. Koordynatorem Programu będzie Narodowy Instytut Kardiologii.

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią nadal najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. W Polsce, w przeciwieństwie do wielu innych krajów europejskich, są także wiodącą przyczyną zgonów w grupie pacjentów poniżej 65 roku życia. Celem tego wieloletniego programu jest redukcja umieralności z powodu chorób układu krążenia, poprawa wskaźników chorobowości i śmiertelności w grupie osób poniżej 65 roku życia oraz poprawa rokowania u chorych z już rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego.