Komunikat ZG PTK w sprawie postępowania zgodnie z Regulaminem tworzenia w PTK opinii komisji, asocjacji i sekcji PTK oraz stanowisk ekspertów PTK

2020-03-12

Szanowni Państwo,
Prosimy uprzejmie pamiętać przy podejmowaniu decyzji o tworzeniu stanowisk przez grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które będą finalnie opublikowane w „Kardiologii Polskiej”, aby postępować zgodnie z "Regulaminem tworzenia w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym („PTK”) opinii komisji, asocjacji i sekcji PTK oraz stanowisk ekspertów PTK" i zgłaszać najpierw wnioski z propozycjami tych dokumentów do Zarządu Głównego PTK do akceptacji.

Z wyrazami szacunku, w imieniu ZG PTK,
Prof. Adam Witkowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego