Raport z działań Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w czasie pandemii SARS-Cov-2

2020-05-11

W wielu krajach świata epidemii SARS-Cov-2 miała duży wpływ na liczbę chorych zgłaszających się do szpitala z powodu ostrych zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego, w szczególności ostry zawał serca. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), aby ograniczyć to zjawisko w Polsce, podjęło szereg działań:

  1. Już na początku epidemii w Polsce, 19 marca 2020 r., zostały wysłane do wszystkich członków Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (AISN PTK) zalecenia postępowania dla ośrodków leczących pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (OZW);
  2. W tym samym czasie, po przeprowadzeniu ankiety wśród ośrodków kardiologii inwazyjnej, Zarząd Główny PTK oraz Zarząd AISN PTK wspólnie z Konsultantem Krajowym ds. Kardiologii przesłał pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o pilne zaopatrzenie wszystkich pracowni kardiologii interwencyjnej OZW w trybie dyżuru 24/7 w niezbędne do ochrony przed zakażeniem SARS-Cov-2 środki ochrony osobistej;
  3. W połowie kwietnia (17.04.2020 r.) zostało opublikowane stanowisko PTK pt. „Kardiologia podczas epidemii COVID-19. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego" zawierające praktyczne schematy postępowania z pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi w dobie pandemii.
  4. 20 kwietnia br. rozpoczęła się wspólna akcja medialna ZG PTK i AISN PTK skierowana do pacjentów i całego społeczeństwa pt. „Chroń życie, NIE #zostańwdomu z zawałem!”. Jej celem było zachęcenie pacjentów do zgłaszania się z powodu OZW do leczenia. Akcja medialna, w której oprócz Prezesa PTK i Przewodniczącego AISN PTK, uczestniczyło wielu znanych lekarzy, dotarła do co najmniej 14 mln odbiorców (do dnia 6.05.2020 r.). Akcja toczy się nadal;
  5. 21 kwietnia br. zostały opublikowane wytyczne ESC pt. ESC Guidance for the Diagnosis and Management of CV Disease during the COVID-19 Pandemic. Wśród autorów dokumentu znajdują się Dariusz Dudek, Tomasz Guzik i Piotr Pruszczyk;
  6. Wspólne stanowisko dotyczące leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego przygotowuje Sekcja Wad Zastawkowych Serca PTK oraz AISN PTK;
  7. AISN PTK prowadzi ankietę dotyczącą faktycznych zmian w liczbie leczonych pacjentów z OZW  w marcu i kwietniu 2020 w stosunku do tych samych okresów czasu w 2019 r.