Informacja o proponowanych zmianach w Statucie PTK

2020-07-13

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Przedstawiamy do Waszej opinii propozycje zmian w Statucie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zapewne część z Państwa zapyta – jaki jest powód kolejnych zmian, przecież dwa lata temu wprowadzano już poprawki w Statucie? To działanie jest wynikiem dwóch czynników – uwag ze strony członków Towarzystwa oraz sytuacji w jakiej znaleźliśmy się w związku z pandemią.

Najważniejsze zmiany w Statucie dotyczą:

- wprowadzenia możliwości zdalnego przeprowadzania zebrań i głosowań we wszystkich strukturach Towarzystwa;

- wprowadzenia kryteriów jakie powinien spełniać kandydat na Prezesa Towarzystwa;

- wprowadzenia do struktur Towarzystwa Komitetu Byłych Prezesów ZG PTK i określenie jego zadań;

- wprowadzenia możliwości łączenia Sekcji z jedoczesnym utworzeniem Asocjacji.

Wszystkie zmiany są zaznaczone kolorami w załączonym dokumencie.
Czekamy na Państwa uwagi: zarzad.glowny@ptkardio.pl.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Adam Witkowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Załącznik

Statut - zmiany 2020