Zaproszenie do Platformy Naukowej PTK

2020-12-29

Szanowni Państwo,

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 1 stycznia 2021 oficjalnie uruchamiamy Platformę Naukową Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Platforma Naukowa PTK ma na celu ułatwienie realizacji badań obserwacyjnych (rejestrów) przez struktury i jednostki organizacyjne PTK, a w szczególności przez Sekcje i Asocjacje PTK.

W ramach Platformy Naukowej, Zarząd Główny PTK udziela wsparcia w prowadzeniu wieloośrodkowych badań obserwacyjnych, których wyniki mogą być przydatne i pomocne w aspekcie medycznym, naukowym oraz organizacyjnym systemu opieki zdrowotnej, co wypełnia cele statutowe PTK.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Platformą Naukową sprawuje Komisja Inicjatyw Klinicznych Zarządu Głównego PTK.

Na stronach PTK, po zalogowaniu się, w zakładce „Platforma Naukowa PTK” dostępne są do pobrania:

  • Regulamin Platformy Naukowej PTK
  • Formularz zgłoszenia propozycji Rejestru do PN PTK
  • Kalkulator kosztów wsparcia PN PTK (excel)

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem załączników należy przesyłać w formie elektronicznej na email Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Klinicznych PTK: marek.gierlotka@gmail.com i jednocześnie do ZG PTK zarzad.glowny@ptkardio.pl

Zgodnie z regulaminem, na rok 2021 Zarząd Główny PTK zarezerwował kwotę 60 tys. złotych dla co najmniej 5 rejestrów. Maksymalny koszt wsparcia jednego rejestru został ustalony na 12 tys. złotych.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

Dr hab. Marek Gierlotka, prof. UO
w imieniu Komisji Inicjatyw Klinicznych ZG PTK

Prof. Adam Witkowski
Prof. Przemysław Mitkowski
w imieniu Zarządu Głównego PTK