Prace serwisowe w Systemie Abstraktowym PTK

2021-02-12

Informujemy, że 16 lutego w Systemie Abstraktom PTK odbywać się będą prace dotyczące modernizacji infrastruktury serwerowej. W tym dniu system będzie wyłączony dla użytkowników. Wszystkie dane (tj. zgłoszone abstrakty/sesje/przypadki kliniczne), które są obecnie w systemie, zostaną odpowiednio zabezpieczone i będą dalej dostępne po zakończeniu prac.