Komunikat Komisji Nauki i Grantów ZG PTK – Grant Naukowy PTK 2021 we współpracy z firmą Servier

2021-04-21

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania aplikacji w konkursie o Grant Naukowy PTK 2021 we współpracy z firmą Servier przeznaczony na realizację projektu badawczego z zakresu kardiologii – Regulamin konkursu w załączeniu. Aplikacje należy składać na formularzu załączonym do zawiadomienia – (Załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3). Czas realizacji Grantu wynosi dwa lata. Formularz sprawozdania stanowi Załącznik nr 2.

Deadline składania wniosków upływa 31 maja br.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Regulamin z załącznikami

Regulamin wraz z załącznikami