Zasady przyjmowania wniosków o udział w Kursie dla biegłych finansowanego przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

2021-04-21

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, w ramach działalności statutowej, zawarło umowę z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego o przeprowadzenie szkolenia dla wskazanych przez PTK członków PTK dotyczącego występowania w charakterze biegłych, w tym sporządzania opinii w postępowaniach cywilnych i karnych.

Kurs będzie przeprowadzony w okresie od maja 2021r. do końca czerwca 2022 roku dla maksymalnie 10 osób, mogą wziąć w nim udział wyłącznie członkowie PTK, lekarze ze specjalizacją w dziedzinie kardiologii.

Wnioski o uczestnictwo w Kursie należy składać drogą mailową na adres prof. Małgorzaty Kurpesy: kurpesa@ptkardio.pl w terminie do 15 maja br. O przyjęciu wniosku decyduje kolejność zgłoszeń (10 wniosków, które wpłynęły jako pierwsze). O fakcie przyjęcia wniosku osoba zgłaszająca wniosek zostanie powiadomiona na adres email, z którego został wysłany wniosek.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi Zasadami przyjmowania wniosków, a także terminami i harmonogramem merytorycznym poszczególnych szkoleń