Możliwość zwolnienia z opłaty kongresowej - Kongres ESC 2021 online

2021-05-21

Szanowni Państwo,

z radością zawiadamiamy o możliwości darmowej rejestracji na Kongres ESC 2021. Władze ESC we współpracy z Zarządem Głównym PTK oferują 25 stypendiów polegających na zwolnieniu z opłaty rejestracyjnej dla osób spełniających następujące kryteria:

  • Wiek <40 lat (lub wiek >40 lat oraz odbywanie specjalizacji z kardiologii poświadczone skanem karty specjalizacyjnej),
  • Systematyczne opłacanie składek członkowskich PTK,
  • Posiadanie członkostwa „ESC Professional”

Nie jest wymagane autorstwo abstraktu ani członkostwo w Klubie 30.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do Sekretarz Klubu 30 PTK, Karoliną Kupczyńską (e-mail: klub30ptk@gmail.com) do 13.06.2021. W e-mailu prosimy o przesłanie:

  • Imienia i Nazwiska,
  • Daty urodzenia,
  • Numeru ESC ID dla identyfikacji konta My ESC.