Zapraszamy do składania wniosków o wsparcie badań obserwacyjnych przez Platformę Naukową PTK

2022-01-13

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o wsparcie badań obserwacyjnych przez Platformę Naukową PTK
NOWY termin składania wniosków: 28 lutego 2022 r.

Zgodnie z Regulaminem, na rok 2022 Zarząd Główny PTK zarezerwował kwotę 60 tys. złotych dla co najmniej 5 badań. Maksymalna koszt wsparcia jednego badania został ustalony na 12 tys. złotych.

 Poniżej dostępne są do pobrania:

 Regulamin Platformy Naukowej PTK

  • Formularz zgłoszenia propozycji Badania do PN PTK
  • Kalkulator kosztów wsparcia PN PTK (excel)

oraz

  • Prezentacja – zasady ubiegania się o wsparcie Platformy Naukowej PTK

Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem załączników należy przesyłać w formie elektronicznej na email Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Klinicznych PTK: marek.gierlotka@gmail.com i jednocześnie do ZG PTK zarzad.glowny@ptkardio.pl

Serdecznie zapraszamy,

 

Prof. Marek Gierlotka
w imieniu Komisji Inicjatyw Klinicznych ZG PTK

Prof. Przemysław Mitkowski
w imieniu Zarządu Głównego PTK

 

------------------------------------------------------------

Platforma Naukowa PTK została uruchomiona 1 stycznia 2021 roku i ma na celu ułatwienie realizacji badań obserwacyjnych (rejestrów) przez struktury i jednostki organizacyjne PTK, a w szczególności przez Sekcje i Asocjacje PTK.

W ramach Platformy Naukowej, Zarząd Główny PTK udziela wsparcia w prowadzeniu, wieloośrodkowych badań obserwacyjnych, których wyniki mogą być przydatne i pomocne w aspekcie medycznym, naukowym oraz organizacyjnym systemu opieki zdrowotnej, co wypełnia cele statutowe PTK.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Platformą Naukową sprawuje Komisja Inicjatyw Klinicznych Zarządu Głównego PTK.

 

Obecnie Platforma Naukowa PTK wspiera 4 badania obserwacyjne:

Krwawienia na oddziałach kardiologii
Wnioskodawca: Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK
Główny Badacz: Prof. Marek Gierlotka
Ośrodek Głównego Badacza: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Praktyka opieki nad młodocianymi i dorosłymi pacjentami po operacji Fontana w Polsce
Wnioskodawca: Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK
Główny Badacz: Prof. Piotr Hoffman
Ośrodek Głównego Badacza: Klinika Wad Wrodzonych Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

HF-POL – wieloośrodkowe badanie obserwacyjne chorych z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową lewej komory >40%
Wnioskodawca: Asocjacja Niewydolności Serca PTK
Główny Badacz: Prof. Małgorzata Lelonek (przewodnicząca-elekt ANS)
Ośrodek Głównego Badacza: Zakład Kardiologii Nieinwazyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zespoły fali J (zespół Brugadów, złośliwy zespół wczesnej repolaryzacji, zespół krótkiego odstępu QT, short-coupled variant Torsdes de Pointes)
Wnioskodawca: Sekcja/Asocjacja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
Główny Badacz: Prof. Elżbieta Biernacka (przewodnicząca-elekt Sekcji/Asocjacji)
Ośrodek Głównego Badacza: Centrum Kardiologiczne „Pro Corde” Wrocław

 

Schemat funkcjonowania Platformy Naukowej PTK przedstawia się następująco:

Schemat