Badanie kwestionariuszowe EHRA

2022-05-17

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Inicjatyw Naukowych Europejskiej Asocjacji Zaburzeń Rytmu Serca (EHRA Scientific Initiatives Committee), zapraszamy do udziału w trwającym aktualnie, unikalnym badaniu kwestionariuszowym dotyczącym zdrowia reprodukcyjnego zespołów elektrofizjologii i elektroterapii.

Link do badania: https://www.surveymonkey.com/r/YQCDSH9

Oryginalność badania dotyczy zarówno samego tematu – kwestia wpływu promieniowania jonizującego na zdrowie reprodukcyjne rzadko pojawia się w naszych dyskusjach, jak i grupy docelowej, obejmującej nie tylko lekarzy, ale i pielęgniarki czy techników elektroradiologów.

Kwestionariusz zawiera pytania dotyczące wiedzy na temat wpływu promieniowania jonizującego na zdrowie reprodukcyjne kobiet i mężczyzn, zabezpieczeń stosowanych w pracowniach elektrofizjologii i elektroterapii, ale także uwarunkowań prawnych.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, kwestionariusz jest w języku angielskim, a jego wypełnienie trwa 5-10 min w zależności od wybranych opcji odpowiedzi.

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ze wszystkich poziomów referencyjności ośrodków. Prosimy o przesłanie linku do Koleżanek i Kolegów.


Łączymy wyrazy szacunku,

Dr hab. n. med. Michał M. Farkowski, Przewodniczący Komisji Zagranicznej PTK

Dr n. o zdr. Renata Wolfshaut-Wolak, Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK

Dr hab. n. med. Maciej Kempa, Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK