Komunikat PTK w sprawie zwolnienia z opłaty kongresowej - Kongres ESC 2022

2022-05-20

 

Klub 30

 

Możliwość zwolnienia z opłaty kongresowej - Kongres ESC 2022

Szanowni Państwo,

z radością zawiadamiamy o możliwości darmowej rejestracji na Kongres ESC 2022 w Barcelonie, który odbędzie się w dniach 26-29 sierpnia 2022 r. Władze ESC we współpracy z Zarządem Głównym PTK oferują 25 stypendiów polegających na zwolnieniu z opłaty rejestracyjnej dla osób spełniających następujące kryteria:

  • Wiek <40 lat (lub wiek >40 lat oraz odbywanie specjalizacji z kardiologii poświadczone skanem karty specjalizacyjnej),
  • Systematyczne opłacanie składek członkowskich PTK,
  • Posiadanie członkostwa „ESC Professional”.

Nie jest wymagane autorstwo abstraktu ani członkostwo w Klubie 30 PTK.

Darmowa rejestracja dotyczy udziału w tradycyjnej formule stacjonarnej (onsite).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres e-mail: klub30ptk@gmail.com do dnia 03.06.2022 (piątek).

W e-mailu prosimy o przesłanie:

  • Imienia i Nazwiska,
  • Daty urodzenia,
  • Numeru ESC ID dla identyfikacji konta My ESC.

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń

ESC_Barcelona 2022