Komunikat w sprawie przyznanych grantów wyjazdowych na ESC 2022

2022-06-15

Decyzja o przyznaniu grantów wyjazdowych na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Barcelona 26–29.08.2022 r.


Komisja Nauki i Grantów ZG PTK podjęła decyzję o przyznaniu grantów wyjazdowych na Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie w dniach 26-29.08.22, następującym członkom Towarzystwa:       

1. Dr n. med. Robert Morawiec
2. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Małek
3. Lek. med. Piotr Szolc
4. Dr n. med. Maciej Stąpór
5. Lek. med. Konrad Stępień
6. Student Jakub Morze
7. Lek. med. Edyta Ćwiek-Rębowska
8. Dr n. med. Tomasz Jadczyk
9. Lek. med. Andrzej Osiecki
10. Dr hab. n. med. Paweł Kleczyński
11. Dr n. med. Dominika Filipiak-Strzecka
12. Lek. med. Katarzyna Gryglewska
13. Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
14. Lek. med. Sylwia Wiśniowska-Śmiałek
15. Dr hab. n. med. Marek Kiliszek
16. Lek. med. Karolina Frynas-Jończyk
17. Dr n. med. Michał Chudzik
18. Dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
19. Dr hab. n. med. Maciej Wybraniec
20. Dr hab. n. med. Michał Mazurek
21. Prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
22. Lek. med. Piotr Hamala
23. Prof. dr hab. n. med. Anna Polewczyk
24. Lek. med. Ewelina Jasic-Szpak
25. Dr n. med. Karolina Kupczyńska
26. Dr n. med. Tomasz Chwyczko
27. Dr n. med. Dominika Klimczak-Tomaniak
28. Dr n. med. Marta Załęska-Kocięcka