ESC Pocket Guidelines App - zaproszenie do ankiety

2022-06-20

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) zbiera informacje na temat przydatności aplikacji zawierającej kieszonkowe wersje wytycznych klinicznych ESC oraz ich przyszłego kształtu.

Zapraszamy serdecznie do udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie on-line.

Łączę wyrazy szacunku,
dr hab. n. med. Michał M. Farkowski
Przewodniczący Komisji Zagranicznej PTK

ESC_baner

Dear Member of the European Society of Cardiology Community,

The ESC is seeking your views and opinions on the ESC Pocket Guidelines App. This is your chance to tell the ESC how to improve this essential tool. 


Take the survey

The questionnaire should take no more than 6 minutes to complete.

We thank you in advance for any feedback you are able to share.

The ESC Team


ESC_mini
Our Diversity Is Our Strength