Zmiana wysokości składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym od 2023 roku

2022-11-16

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Delegatów PTK podjętą w dniu 21 września 2022 on-line, od roku 2023 zmianie ulega wysokość składek członkowskich w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym.

Przyjęta uchwała jest następującej treści:

„Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ustala od dnia 1 stycznia 2023 roku nową wysokość składki członkowskiej w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym w następujących wysokościach:

1) 300,00 zł dla członków PTK powyżej 35 roku życia poniżej 65 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
2) 150,00 zł dla członków PTK - pielęgniarek i techników medycznych, powyżej 26 roku życia i poniżej 65 roku życia;
3) 225,00 zł dla członków PTK poniżej 35 roku życia i powyżej 26 roku życia, z wyłączeniem pielęgniarek i techników medycznych;
4) 0,00 zł – (zwolnienie z opłaty) dla członków PTK poniżej 26 roku życia i powyżej 65 roku życia.”

Dodatkowo wyjaśniamy, że:

  1. Wyliczenie wieku następuje na podstawie numeru PESEL (a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – obcokrajowców – na podstawie daty urodzenia).
  2. Osobom z niewpisanym w systemie PTK Członkowie numerem PESEL naliczana będzie składka w podstawowej wysokości tj. 300,00 zł.
  3. Składka w nowej wysokości zostanie naliczona przez system 1 stycznia 2023 i będzie widoczna na Państwa profilach w systemie PTK Członkowie.
  4. Zwolnieni z opłacania składek są Członkowie Honorowi.

Prosimy o terminowe opłacanie składek członkowskich.

Z poważaniem,
Prof. Przemysław Mitkowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego