Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK w dniu 17.03.2023 r.

2023-02-15

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) zgodnie z pkt. 6.12.1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK, które odbędzie w dniu 17.03.2023 r. online

I termin  godz. 08:45
II termin godz. 09:00

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

  1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
  4. Przyjęcie Protokołu ze Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się w online 21 września 2022 roku.*
  5. Prezentacja sylwetki kandydata do nadania Członkostwa Honorowego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w roku 2023 i podjęcie uchwały.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie Zebrania.

*Dokument dostępny do wglądu na stronie internetowej PTK: www.ptkardio.pl
 Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się online w dniu 21 września 2022 roku.