List Komisji ds. Przestrzegania Równości

2024-01-15

Szanowni Państwo,

Chcieliśmy poinformować, że zgodnie z polityką Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Parlamentu Unii Europejskiej Zarząd Główny PTK powołał Komisję ds. Przestrzegania Równości. Jej celem jest szeroko pojęte przestrzeganie i przeciwdziałanie dyskryminacji z wszelkich powodów, takich jak wiek, region, niepełnosprawność, płeć, rasa, pochodzenie etniczne, wyznanie, przekonania, czy orientacja seksualna.

Jesteśmy przekonani, że wszystkim nam jest bliskie przestrzeganie zasad równości. W przypadku ich łamania jesteśmy gotowi na pomoc w rozwiązywaniu tych problemów.

Aktualnie przygotowywana jest ankieta dedykowana dla Wszystkich Członków PTK, która ma na celu określenie znaczenia ww zjawisk. Wyniki ankiety będą punktem wyjścia do dalszej dyskusji oraz opracowania specjalistycznych wskazówek na temat dobrych praktyk dla naszego Środowiska.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami określonymi przez Zarząd Główny PTK (w załączeniu Regulamin Komisji ds. Przestrzegania Równości) oraz aktywny udział w ich realizacji.


Z pozdrowieniami,
w imieniu Zarządu Głównego PTK
Katarzyna Mizia-Stec
Przewodnicząca Komisji ds. Przestrzegania Równości

Regulamin Komisji ds. Przestrzegania Równości

Zasady funkcjonowania i cele Komisji ds. Przestrzegania Równości ZG PTK