List gratulacyjny Prezesa PTK prof. Banasiaka dla prof. R. Piotrowicza

2011-06-02
Warszawa, 26.05.2011

Szanowny Pan
Prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz

Wielce Szanowny Panie Profesorze, Drogi Ryszardzie,

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i swoim własnym składam Ci serdeczne gratulacje z tytułu wyboru na Prezesa-Elekta International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology w kadencji 2011-2013.
Twoja pozycja naukowa w elektrokardiologii, doświadczenie i długoletnia praca na rzecz tego środowiska na arenie międzynarodowej zostały należycie docenione.

Przyjmij serdeczne życzenia satysfakcjonującej pracy i ciekawych wyzwań podczas pełnienia najwyższych funkcji w ISHNE.

prof. Waldemar Banasiak
Prezes PTK