Zarząd Główny PTK zaprasza do składania aplikacji o tytuł: „Fellow of the Polish Cardiac Society”

2024-05-13

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Główny PTK przypomina, że istnieje już możliwość aplikowania o tytuł „Fellow of the Polish Cardiac Society”. Wszystkie wnioski złożone do dnia 1 czerwca będą rozpatrzone przez Zarząd Główny podczas posiedzenia w dniu 11 czerwca 2024 r. W przypadku pozytywnej decyzji podczas XXVIII Kongresu PTK w Katowicach posiadaczom tytułu wręczone zostaną znaczki i dyplomy. Serdecznie zachęcamy do składania wniosków poprzez system „PTK członkowie”. Dokładny opis sposobu składania wniosku oraz Regulamin przyznawania tytułu „Fellow of the Polish Cardiac Society” są dostępne na stronie Towarzystwa. Następna okazja, żeby uzyskać ten zaszczytny tytuł będzie dopiero za rok!!!

Przypominamy, że posiadacz tytułu „Fellow of the Polish Cardiac Society” to osoba nie tylko kompetentna w zakresie swojej działalności medycznej, ale także zaangażowana w rozwój nauki, aktywna w roli nauczyciela, kształtująca obraz naszego środowiska. Pragniemy, aby tytuł FPCS miał charakter wyróżnienia a zarazem docenienia i potwierdzenia pozycji jaką osoba go uzyskująca zajmuje w gronie polskich kardiologów. Niech tytuł FPCS stanie się symbolem jakości, należnego szacunku i prestiżu wśród członków PTK.

Liczymy na zainteresowanie z Państwa strony możliwością uzyskania tytułu FPCS. Promujmy wspólnie wiedzę, jakość, zaangażowanie i aktywność naukową. Niech tytuł FPCS to potwierdza.

 

>> Regulamin przyznawania tytułu „Fellow of the Polish Cardiac Society” („FPCS”) w PTK <<