Komunikat Komisji Wyborczej PTK

2011-06-29
Warszawa, 22.06.2011 r.

KOMUNIKAT KOMISJI WYBORCZEJ PTK

Komisja Wyborcza PTK przedstawia listę kandydatur do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2011-2013, które wpłynęły do dnia 21 czerwca br., do Biura ZG PTK w siedzibie Towarzystwa:
I. Kandydatury nie podlegające weryfikacji przez Walne Zgromadzenie PTK, zgłoszone do Zarządu Głównego PTK przez WZ Sekcji i Asocjacji:
Uwaga : Nowa ordynacja wyborcza, zgodnie z § 5, pkt. 5.8.a. który mówi:
„Każda Asocjacja i każda Sekcja może wybrać i zgłosić 1 (jednego) kandydata do Zarządu Głównego Towarzystwa wybranego przez odpowiednio Walne Zgromadzenie Asocjacji bądź Walne Zgromadzenie Sekcji.”
I dalej pkt. 5.13
„Spośród kandydatów wybranych i zgłoszonych zgodnie z punktem 5.8.a,
w oparciu o wyniki głosowań zawarte w protokołach Walnych Zgromadzeń Asocjacji i Walnych Zgromadzeń Sekcji złożonych Komisji Wyborczej zgodnie
z punktem 5.10.2, Komisja Wyborcza sporządza listę 4 (czterech) członków Zarządu Głównego (lub mniejszą w przypadku wyboru mniejszej liczby Członków Zarządu Głównego), którzy uzyskali największa liczbę głosów wyborczych (głosów za kandydaturą przy dokonywaniu wyboru). Głosy wyborcze podlegają sumowaniu w przypadku wyboru i zgłoszenia tego samego kandydata przez różne Sekcje lub Asocjacje. Lista kandydatów sporządzona zgodnie z niniejszym punktem jest przedkładana Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa celem jej ogłoszenia. Pełna dokumentacja dotycząca wyborów Członków Zarządu Głównego zgodnie z punktem 5.8.a jest przekazywana przez Komisję Wyborczą do Zarządu Głównego.”

 Piotr Hoffman
 Piotr Jankowski
 Andrzej Kutarski
 Romuald Ochotny
 Edyta Płońska-Gościniak

II. Kandydatury podlegające głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu PTK zgłoszone przez ustępujący ZG PTK, Oddziały, Sekcje i Asocjacje PTK:
Uwaga: Druga, równocześnie obowiązująca ordynacja wyborcza:

1. Na funkcję Prezesa-Elekta PTK:
 Zbigniew Kalarus - rekomendacja ustępującego ZG PTK

2. Do Zarządu Głównego PTK:

 Andrzej Bochenek – rekomendacja Sekcji Kardiochirurgii PTK
 Stefan Grajek – rekomendacja ustępującego ZG PTK
 Piotr Hoffman – rekomendacja:
ustępującego ZG PTK;
Oddziału Białostockiego PTK;
Oddziału Olsztyńskiego PTK;
Oddziału Toruńskiego PTK
 Romuald Ochotny - rekomendacja ustępującego ZG PTK
 Hanna Szwed - rekomendacja ustępującego ZG PTK
 Adam Witkowski - rekomendacja ustępującego ZG PTK


Komisja Wyborcza przypomina, iż termin nadsyłania kandydatur upływa dnia 21 września 2011 r., jednakże zwraca się z prośbą o wcześniejsze przesyłanie zgłoszeń, co usprawni weryfikację ich zgodności z obowiązującym regulaminem – stosowny pkt. Statutu PTK:
„pkt. 5.11.
Zgłoszenia winny wpływać nie później niż na 14 dni przed dniem dokonywania wyborów. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Wyborczą.”

W imieniu Komisji Wyborczej PTK,

Prof. dr hab. med. Małgorzata Kurpesa