List gratulacyjny dla prof. Witolda Rużyłły

2011-07-19
Warszawa, 12.07.2011

Szanowny Pan
Prof. dr hab. med. Witold Rużyłło

Wielce Szanowny Panie Profesorze,


W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i swoim własnym składam Panu Profesorowi serdeczne gratulacje z tytułu wyboru na stanowisko Dyrektora Instytutu Kardiologii na kolejną kadencję.

Pańskie zaangażowanie, doświadczenie i zdolności menadżerskie zostały należycie docenione. Kierowany przez Pana Profesora Instytut Kardiologii w Aninie z roku na rok umacnia swą pozycję wśród najlepiej funcjonujących ośrodków klinicznych w Polsce.

Serdecznie życzymy, aby praca była dla Pana Profesora źródłem satysfakcji i okazją do dalszego podnoszenia znaczenia polskiej kardiologii w świecie.

Waldemar Banasiak
Prezes PTK